Cost to Serve (CTS)

Cost to serve (koliko košta usluga) je pristup koji će vam pomoći da identifikujete ukupne troškove servisiranja kupaca na nivou svakog kupca ili svakog artikla. Možete da otkrijete koje isporuke vam nisu profitabilne. Kod većine kompanija koje se bave snabdevanjem 20-40% isporuka nisu profitabilne.

Sa CTS analizom možemo da Vam pomognemo da identifikujete koji kupci su profitablni za Vas kao kompaniju i da se fokusirate na njih, a takođe dobijate i informaciju koje isporuke nisu profitabilne.

Naoružani ovim informacijama možete da se fokusirate na optimizaciju procesa isporuke robe neprofitabilnim kupcima ili na pregovore o drugačijim cenama za neprofitabilne isporuke.

CTS Vam daje informacije o profitabilnosti isporuke i na nivou artikala. Neki artikli zauzimaju više mesta u magacinu i u transportu, zahtevaju posebne temperaturne uslove, ili posebne uslove pakovanja a sve to nosi veće logističke troškove.

Na žalost većina ERP sistema nema nivo detalja potreban za izveštavanje o troškovima logističke usluge.

Mi možemo da Vam pomognemo da identifikujete profitabilne i neprofitabilne isporuke i da smanjite ukupne troškove logistike i povećate vaš cash flow.

Logističke usluge