KPI mendažment u logistici i lancu snabdevanja

KPI (Key Performance Indicators) predstavlja tehniku merenja uspešnosti kompanije ili nekog njenog dela uz pomoć kjučnih pokazatelja uspešnosti. 

KPI menadžment podrazumeva definisanje, postavljanje praćenje i upravljanje ključnim indikatorima logističkih performansi. Ovom tehnikom dobija se sveobuhvatna slika o logistici i lacu snabdevanja.

Mi kompanijama nudimo uslugu postavljanja ključnih indikatora logističkih performansi preko kojih se može upravljati kompletnom logistikom u kompaniji.

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Aplikacije, metode i alati koje koristimo, već su primenjeni u više od 100.000 firmi u svetu.

Sveobuhvatnu sliku vaše logistike.

Odličan alat za strateško i operativno odlučivanje.

Postavljanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva vezanih za logistiku i lanac snabdevanja.

Dashboard (komandnu tablu) koja daje vizuelni pregled za upravljanje logističkim procesima.

Vizuelno praćenje logističkih procesa sa kolor alarima za upozorenja.

Kreiranje akcionih planova na osnovu KPI.

KPI tracking i izveštavanje za TOP menadžment.

Logističke usluge