Optimizacija transporta i distribucije

Povećajte efikasnost Vašeg transporta

Imate visoke troškove transporta?

Ne možete da ispratite sve isporuke ka kupcima?

Imate česta kašnjenja i greške u isporuci robe?

Vozači ne stižu da isporuče robu svim kupcima?

Pojavljuju se povrati robe zbog neisporuke ili pogrešne isporuke?

%

Smanjenje troškova transporta u odnosu na početno stanje

Optimizacija troškova transporta

Detaljna analiza troškova transporta.

Identifikacija glavnih generatora troškova.

Akcioni planovi za smanjenje troškova.

Smanjenje troškova transporta u iznosu do 20% u odnosu na početno stanje

Prognoza troškova za naredni period.

Izrada kalkulacije logističkog rabata za prevoznike koji pružaju svoje 3PL usluge drugim firmama.

Povećanje efikasnosti transporta

Planiranje najoptimalnijih ruta za veliki broj isporuka.

Ograničenja u isporuci (vreme prijema, prilaz, kategorija vozila, gradska ili međugradska isporuka, preuzimanje povrata....)

Planiranje za veliki broj isporuka po vozilu, uz minimalne troškove.

Mogućnost praćenja i promene rute u realnom vremenu.

Definisanje prioritetnih isporuka.

Optimizacija utovara i maksimalna iskorišćenost tovarnog prostora vozila.

Praćenje isporuke / porudžbine

Praćenje isporuke u realnom vremenu.

Komunikacija sa vozačem u realnom vremenu putem smart aplikacije.

Mogućnost slanja najave isporuke kupcima sa procenjenim vremenom dolaska (SMS, Email).

Elektronski dokaz o isporuci (proof of delivery).

Logističke usluge