Eksterno upravljanje lancem snabdevanja

Ako imate neke od sledećih problema:

Logistički troškovi su visoki i van kontrole.

Imate prekomerne zalihe.

Imate problem sa pojavom OOS (out of stock) i propuštenom prodajom zbog toga.

Muče vas nagomilani povrati i istekli rokovi.

Imate gubitke na ambalaži i paletama.

Ako su vam skladišta i dokovi pretrpani robom i zagušeni i nemate dovoljno prostora u skladištu.

Transport je neadekvatno iskorišćen ili imate visoke troškove transporta.

Imate veliki broj reklamacija od strane kupaca.

Ako vam „sale out“ opada zbog loših logističkih performasi.

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Aplikacije, metode i alati koje koristimo, već su primenjeni u više od 100.000 firmi u svetu.

Logistički troškovi

 • Znamo kako da smanjimo Vaše ukupne troškove logistike.
 • Možemo da poboljšamo vaš cash flow i usmerimo vašu kompaniju na put profita.
 • Oslobodićemo deo Vašeg kapitala vezanog u neoptimalnim zalihama.

Zalihe

 • Otklonićemo OOS (out of stock) i propuštenu prodaju.
 • Otklonićemo „mrtve zalihe“ i „slow movere.“
 • Možemo da pomognemo da upravljate zalihama na optimalan način.

Skladište

 • Otklonićemo „uska grla“ u vašem skladištu.
 • Znamo kako možemo da povećamo skladišni kapacitet vašeg skladišta.
 • Organizovaćemo Vaše skladište po „Pareto principu“.

Transport

 • Definisaćemo najefikasniji način da Vaša roba dođe do Vaših kupaca (route-to market).
 • Optimizovaćemo vaš transport i distribuciju.
 • Stavićemo pod kontrolu visoke transportne troškove.

Servis kupaca

 • Znamo kako da poboljšamo nivo logističke usluge ka vašim kupcima.
 • Smanjićemo probleme u isporuci robe kupcima i ukupan broj reklamacija kupaca.
 • Postavićemo ili revidirati ključne indikatore logističkih performansi (KPI) u vašoj kompaniji.

Produktivnost

 • Uvešćemo akcione planove za povećanje produktivnosti Vaše logistike.
 • Uvešćemo lean alate u vašu logistiku (lean/kaizen/kanban).
 • Obučavaćemo vaše zaposlene u sektoru logistike i pomoći im da budu produktivniji.

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Logističke usluge