Specijalna ponuda za banke i osiguravajuće kuće

Ako ste Banka onda sigurno radite sa velikim brojem filijala širom zemlje. Da biste uspešno obavljali svoju primarnu delatnost morate obezbediti uslove da svaka filijala funcioniše na visokom nivou.

Ovo uopšte nije lak zadatak i da bi ste ga dobro obavili morate da imate visoko organizovanu logistiku ili da snabdevanje poverite nekom eksternom partneru (outsorsing).

Mi možemo da vam pomognemo da vaša logistika funkcioniše na visokom nivou a da vaše snabdevanje vaših filijala bude na optimalnom nivu.

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Metode i alati koje koristimo već su primenjeni u svetu u više od od 10.000 kompanija u bankarskom sektoru.

Upravljanje zalihama

 • Sistemsko rešenje za upravljanje zalihama.
 • Niži troškovi upravljanja zalihama.
 • Grupisanje zaliha prema robnoj grupi, lokacijama, uslovima skladištenja, zonama u skladištu, filijalama.

Praćenje zaliha

 • Sledljivost svih artikala od ulaska u centralni magacin do isporuke po filijalama. 
 • QR kod za praćenje sadržaja pakovanja, kutije, palete ili paketa, ili sadržaja naloga za nabavku.
 • Praćenje zaliha u realnom  vremenu po mestu potrošnje po filijali, po službi, po korisniku, po krajnjem mestu troška.

Kontrola pristupa zalihama

 • Kontrola pristupa zalihama i upravljanje dozvolama pristupa.
 • Pristup zalihama na bilo kom smart uređaju (računar, tablet, mobilni telefon).
 • Praćenje učinka zaposlenih u magacinu i nabavci.

Alarmi

 • Alarmi i notifikacije za niske zalihe.
 • Vremenski alarmi za dopunu zaliha i snabdevanje po filijalama.

Izveštaji o zalihama

 • Generišite izveštaje koji vam trebaju i eksportujte ih u excel ili pdf.
 • Praćenje dokumentacije preko QR koda.
 • Ključni indikatori efikasnosti (KPI) snabdevanja (po filijalama, po dobavljačima, po 3PL partnerima).

DMS Softver

 • Preporuka za softver koji će se najbolje prilagiditi vašim procesima.
 • Priprema procesa za uvođenje DMS softvera.
 • implementacija DMS  softvera za upravljanje dokumentacijom.
Logističke usluge