O nama

Mi smo grupa iskusnih profesionalaca sa više od 15 godina radnog iskustva na menadžerskim pozicijama u logistici i lancu snabdevanja.

Godinama smo uspešno rešavali opertivne probleme u logistici i lancu snabdevanja u velikom broju kompanija.

Sada smo odlučili da to svoje znanje i iskustvo koje smo godinama sticali usmerimo na pomoć kompanijama sa kojima sarađujemo da unaprede svoju logistiku i lanac snabdevanja.

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Aplikacije, metode i alati koje koristimo, već su primenjeni u više od 100.000 firmi u svetu.

Možemo da vam pomognemo da optimizujete svoj lanac snabdevanja, da oslobodite deo vašeg kapitala vezanog u neoptimalnim zalihama, da otklonimo OOS (out of stock) i propuštenu prodaju.

Pomoćićemo Vam da smanjite vaše ukupne troškove logistike, a takođe uz našu pomoć  servis level ka vašim kupcima biće bolji i na taj način zadovoljstvo vaših kupaca će biti veće.

Znamo kako da povećamo produktivnost vašeg skladišta i rešimo problem nedovoljnog prostora za skladištenje u vašem magacinu, a vaš transport i distribucija može da bude produktivniji i efikasniji. 

Znamo kako da unapredimo i poboljšamo iskorišćenost reursa i kapaciteta u logistici. Možemo da povećamo produktivnost u logistici i da postavimo ili revidiramo ključne indikatore logističkih performansi (KPI) u vašoj kompaniji.

Uklonićemo „uska grla“  i sve vrste gubitaka  (7 lean wastes) u logističkim procesima a vaši robni tokovi će imati optimalan kontinuirani tok.

Vaša proizvodnja neće imati zastoje ni prekide u snabdevanju repromaterijalom.  Uz našu pomoć Vaša kompanija može da prodiše.

Smanjićemo neisporuke, pogrešne isporuke i kašnjenja u isporuci robe vašim kupcima i povećati zadovoljstvo vaših kupaca. Poboljšaćemo vašu korisničku uslugu

Kontaktirajte nas da bismo vam pomogli da zajedno izgradimo logistiku svetske klase (world class logistics) u vašoj kompaniji.

Logističke usluge