Matični podaci o artiklima

Bez obzira da li ste uvoznik ili distributer koji radi distribuciju gotovih proizvoda, ili ste proizvodna firma koja se bavi proizvodnjom gotovih proizvoda, ili ste građevinska firma koja u svom radu koristi raznu robu i materijale cilj vam je isti – da efikasno upravljate svojim robnim tokovima.

Ako želite efikasno da upravljate plasmanom robe i da upravljate i pratite svoje robne tokove onda morate da imate uređene i definisane matične podatke o artiklima. Definisanje matičnih podataka o artiklima je kompleksan posao koji podrazumeva da svakom artiklu dodate skupove različitih podataka koji definišu taj artikal.

To pre svega obuhvata grupisanje artikala, i dodeljivanje skupova podataka svakom artiklu, uključujući šifru artikla, pun naziv i skraćeni naziv artikla, grupe za knjiženje artikala, logističke podatke o artiklima i uslove skladištenja za svaki artikal, dimenzije artikala, način pakovanja svakog artikla.

Takođe treba definisati i način slaganja na tovarni medijum (paletu, sanduk, gajbicu, vreću, bure…), način napuštanja skladišta (FIFO, FEFO, LIFO), jedinica mere za svaki artikl, način praćenja i način registracije sirovina, poluproizvoda, nedovršenih proizvoda i gotovih proizvoda.

Treba dodati i podatke u vezi sa zalihama za svaki artikal, kao što su kritična zaliha za dopunu i naručivanje, sigurnosna zaliha (safety stock), koeficijent obrta zaliha, ABC status artikla. Takođe, za svaki artikl se definiše ERP skladište prvog pojavljivanja (porekla) i mesto troška.

Ovo su samo neki od podataka koji se moraju definisati za svaki artikal. Ukoliko nemate definisane matične podatke o artiklima možete očekivati neke probleme u skoro svim karikama lanca snabdevanja.

Mogu vam se pojaviti neki od sledećih problema:

Netačne zalihe i razlike između knjigovodstvenog i stvarnog stanja.

Zastoji u proizvodnji ili u plasmanu robe.

Uska grla u skladištu i proizvodnji.

Out of stock (nema na stanju onog artikla koji kupci trebuju ili koji je neophodan u proizvodnji).

Penali od strane velikih kupaca zbog out of stock-a.

Nezadovoljstvo kupaca što može uticati na cash flow.

Lošiji sell-out i lošiji cash flow.

Mi možemo sve ove probleme da rešimo i predupredimo. Imamo 20 godina
iskustva u radu sa artiklima i asortimanom i mnogim kompanijama smo pomogli
da izbegnu ove probleme radeći na matičnim podacima o artiklima.
Kontaktirajte nas.

Logističke usluge