Optimizacija logističkih troškova

Logistika je oblast koja generiše najveće troškove u kompaniji.

Ukoliko ne upravljate logističkim troškovima na pravi način, dolazi do nagomilavanja i eskaliranja troškova koji utiču na sve sektore u kompaniji i usporavaju kompaniju.

Prepustite nama upravljanje vašim logističkim troškovima, imamo iskustva i znamo kako da logističke troškove stavimo pod kontrolu i smanjimo na razumnu meru.

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Aplikacije, metode i alati koje koristimo, već su primenjeni u više od 100.000 firmi u svetu.

Analizu operativnih logističkih troškova.

Planiranje, forecasting i budžetiranje operativnih logističkih troškova.

Merenje, praćenje i kontrolu operativnih logističkih troškova.

Komandnu tablu (dashboard) za upravljanje logističkim troškovima.

0.5%

Smanjenje troškova logistike do 0.5% do ostvarenog prometa.

Nedeljne, mesečne i kvartalne akcione planove za smanjenje operativnih logističkih troškova.

Glavne generatore logističkih troškova.

Izveštaje za TOP menadžment (nedeljno, mesečno, kvartalno, godišnje).

Logističke usluge