Optimizacija zaliha

Ako imate neke od ovih problema:

Visoke zalihe sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda.

Česta pojava OOS (Out of Stock) i propuštenu prodaju zbog toga.

Pojava „mrtvih zaliha“ i „slow move“ artikala.

Ako imate često „hitne nabavke“ koje obično povlače i veće nabavne troškove.

Zbog visokih zaliha imate problem sa novčanim tokovima jer morate da platite dobavljače a robu još niste prodali (valuta).

Zbog prekomernih zaliha nemate više dovoljno skladišnog prostora u magacinu.

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Aplikacije, metode i alati koje koristimo, već su primenjeni u više od 100.000 firmi u svetu.

Troškovi zaliha

 • Smanjenje lagera komadano i finansijski.
 • Smanjenje troškova zaliha i poboljšanje cash flow-a
 • Otklonićemo „mrtve zalihe“ i smanjiti „slow movere“.

Dostupnost zaliha

 • Povećanje dostupnosti traženih proizvoda.
 • Otklanjamo out of stock i propuštenu prodaju.
 • Otklanjamo potrebu za hitnim nabavkama.

Održavanje zaliha

 • Nedeljne akcione planove za nabavku gotovih proizvoda i poručivanje robe (Reorder Point).
 • Nedeljne akcione planove za planiranje zaliha sirovina i poluproizvoda potrebnih za
  proces porizvodnje.
 • Mesečno održavanje svih zaliha na optimalnom nivou.