Optimizacija zaliha

Ako imate neke od ovih problema:

Visoke zalihe sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda.

Česta pojava OOS (Out of Stock) i propuštenu prodaju zbog toga.

Pojava „mrtvih zaliha“ i „slow move“ artikala.

Ako imate često „hitne nabavke“ koje obično povlače i veće nabavne troškove.

Zbog visokih zaliha imate problem sa novčanim tokovima jer morate da platite dobavljače a robu još niste prodali (valuta).

Zbog prekomernih zaliha nemate više dovoljno skladišnog prostora u magacinu.

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Aplikacije, metode i alati koje koristimo, već su primenjeni u više od 100.000 firmi u svetu.

Troškovi zaliha

 • Smanjenje lagera komadano i finansijski.
 • Smanjenje troškova zaliha i poboljšanje cash flow-a
 • Otklonićemo „mrtve zalihe“ i smanjiti „slow movere“.

Dostupnost zaliha

 • Povećanje dostupnosti traženih proizvoda.
 • Otklanjamo out of stock i propuštenu prodaju.
 • Otklanjamo potrebu za hitnim nabavkama.

Održavanje zaliha

 • Nedeljne akcione planove za nabavku gotovih proizvoda i poručivanje robe (Reorder Point).
 • Nedeljne akcione planove za planiranje zaliha sirovina i poluproizvoda potrebnih za
  proces porizvodnje.
 • Mesečno održavanje svih zaliha na optimalnom nivou.

PLANIRANJE PRODAJE (POTRAŽNJE)- DEMAND PLANNING

Za naše klijente uslužno radimo planiranje prodaje (potražnje) koristeći istorijske podatke o prodaji i najsavremenije statističke metode, a uzimajući u obzir sezonalitet robe, planirane prodajne akcije i raspise, upotrebom softvera Forcast Pro koji je najkorišćeniji svetski softver za prognozu prodaje možemo da vam damo prognozu prodaje za svaki artikal sa verovatnoćom većom od 90%.

Prognozu radimo na nedeljnom nivou za 13 nedelja unapred ili na mesečnom nivou. Na osnovu dobijenih podataka o prognozi prodaje može da se radi planiranje zaliha (supply planning).

PLANIRANJE I OPTIMIZACIJA ZALIHA (SUPPLY PLANNING)

Za naše klijente uslužno radimo planiranje i optimizaciju zaliha sirovina i repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda. Za planiranje koristimo najpoznatije svetske alate i softvere. Na osnovu prethodno urađenih prognoza prodaje (demand planning) sa tačnošću od preko 90%, radimo planiranje zaliha, tako što se zalihe dovode na nivo koji je dovoljan za prodaju.

Znači nabavljate samo ono što ste sigurni da ćete prodati. Nema potrebe da držite u magacinu visoke zalihe koje će vam puniti magacin i vezivati kapital.

Dovoljno je da nabavljate i plaćate samo ono što ćete prodati.

Na ovaj način oslobodićete magacin prekomernih zaliha i napraviti mesta za one artikle koji imaju brzu rotaciju i koji će vam brzo doneti novac, i na taj način povećati koeficient iskorišćenosti magacina, smanjićete uska grla u magcinu i što je najvažnije oslobodićete deo klapitala vezanog u prekomernim zalihama koje stoje u magacinu vezuju kapital i ne donose novac.

Smanjićete lager i komadno i finansijski. Na ovaj način ubrzaćete tokove novca i poboljšati vaš cash-flow. Od nas ćete dobiti akcione planove sa tačkama ponovnog poručivanja (reorder point). Za svaki artikal imaćete akcioni plan kada i u kojoj količini se poručuje. Ova usluga omogućiće vam da smanjite ukupne troškove logistike.

Logističke usluge