Bolnička logistika – upravljanje zalihama

Bolnička logistika je veoma kompleksna a ključna stvar je snabdevanje svih službi i svih odelenja jedne bolnice ili mreže više bolnica medikamentima i potrebnim medicinskim materijalom. 

Svaki pacijent mora da dobije svoj lek „tačno na vreme“ bez kašnjenja, a nabavka, skladištenje i snabdevanje leokovima i medicinskim materijalom često može da bude kompleksan zadatak i da prouzrokuje visoke operativne troškove zbog „hitnih nabavki“ određenih artikala neophodnih za operaciju ili za terapiju. 

U jednoj bolnici ne sme da dođe do pojave OOS (out of stock) da artikal koji je neophodan za pacijenta ili za operaciju trenutno nije dostupan.

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Aplikacije, metode i alati koje koristimo primenjuju se u više od 10.000 bolnica i zdravstvenih ustanova u svetu.

Optimizacija zaliha

 • Povećanje dostupnosti traženih artikala. 
 • Otklanjamo pojavu  out of stock situacija. 
 • Otklanjamo potrebu za hitnim nabavkama.
 • Optimalni nivo zaliha uz niže troškove.

Upravljanje zalihama

 • Efikasan način za upravljanje svim zalihama lekova i medicinskog materijala.
 • U realnom vremenu možete videti gde vam se nalazi koji artikal i u kojoj količini.
 • Pratite kretanje robnih tokova kroz celu bolnicu ili kroz više bolnica i domova zdravlja.

Praćenje zaliha

 • Ispratite potrošnju zaliha po odelenjama, bolesničkim sobama, pacijentima.
 • Brza pretraga zaliha po lokacijama, šifri artikla ili bar kodu, nazivu artikla, robnoj grupi, boji pakovanja ili boji kanban gajbice.
 • QR kod  za praćenje sadržaja palete, kutije, gajbice, korpe, kolica, ormarića, police, bolesničke sobe.

Kontrola pristupa zalihama

 • Kontrolišite pristup korisnicima i upravljajte dozvolama pristupa (Rukovodilac odelenja, glavna sestra, odelenjska sestra, zaposleni u magacinu ili u odelenju nabavke).
 • Pristupite svojim zalihama na bilo kom pametnom uređaju (mobilni telefon, tablet, računar).

Skladište

 • Povećajte iskorišćenost skladišnog prostora.
 • Smanjite vreme potrebno za pronalaženje artikla u skladištu.
 • Grupisanje zaliha prema robnoj grupi, lokacijama, uslovima skladištenja, zonama u skladištu.
 • Jednostavan, brz i efikasan popis robe.

Održavanje zaliha i akcioni planovi

 • Nedeljne akcione planove za nabavku i poručivanje robe (Reorder Point).
 • Nedeljne akcione planove za planiranje zaliha.
 • Mesečno održavanje svih zaliha na optimalnom nivou.

  Izveštaji i alarmi

  • Napravite prilagođene izveštaje i izvezite ih u excel i pdf.
  • Pratite aktivnosti i učinke svakog korisnika.
  • Podesite alarme i notifikacije za niske zalihe, za kratak rok ili istek roka.
  • Podesite vremenske alarme za snabdevanje pacijenata terapijom.
  Logističke usluge