Iznajmite logističara

Zašto eksterni logističar i šta konkretno dobijate?

Zašto eksterni logističar?

Zato što je to jeftinije za vas kao kompaniju od klasičnog zapošljavanja.

Zato što ne plaćate bruto platu kao kod klasičnog zapošljavanja (nema poreza i doprinosa).

Zato što plaćate samo efektivni rad (nema plaćenih odsustva i godišnih odmora)

Zato što po ceni jednog dobijate tim iskusnih logističara.

Zato što ne trošite svoje resurse (kancelarija, računar, mobilni telefon, licence za softver, službeni automobil).

Šta konkretno dobijate od nas

Aplikacije, metode i alati koje koristimo, već su primenjeni u više od 100.000 firmi u svetu.

Upravljanje i organizacija

Eksterno vođenje i upravljanje logistikom ili nekim delom logistike na visokom nivou.(magacin, transport i distribucija, servis kupaca, planiranje zaliha).

Organizacija sektora logistike u vašoj kompaniji.

Postavljanje ili redefinisanje ključnih indikatora logističkih performansi (KPI)
(podešavnje, praćenje, održavanje, izveštavanje)

Logistički troškovi i novčani tokovi

Optimizacija logističkih troškova (uštede do 0,5% od prometa).

Planiranje budžeta i prognoza troškova (planirano vs realizovno).

Bolji “cash flow” za vašu kompaniju..

Zalihe

Optimizacija zaliha, komadno i finansijski.

Povećanje skladišnih kapaciteta (bolja iskorišćenost skladišta).

Eliminacija “out of stock”-a i propuštene prodaje.

Eliminacija “mrtvih zaliha” i smanjenje “slow movera”.

Nedeljne akcione planove za smanjenje lagera.

Skladište

Optimizacija skladišnih procesa i veća produktivnost skladišta.

Povećanje postojećih skladišnih kapaciteta i bolja iskorišćenost skladišta.

Eeliminacija “uskih grla” i gubitaka u skladišnim procesima.

Optimalno upravljanje robnim tokovima i kontinuirano snabevanje proizvodnje.

Transport i distribucija

Efikasniji i produktivniji transport i distribucija (veći broj isporuka za radno vreme).

Kontrolisane troškove transporta.

Redovno preuzimanje povrata.

Servis kupaca i service level

Bolji logistički servis level ka kupcima.

Manji broj reklamacija kupaca.

Eliminacia Failure modova (razloga loših isporuka).

Veće zadovoljstvo kupaca.

Logističke usluge