Warehouse Management System (WMS)

WMS je softver za upravljanje skladištem i tokovima robe. Danas se ne može zamisliti moderno skladište bez WMS-a, a posebno skladišta u kojima se radi sa više stotina ili više hiljada artikala. Uvođenjem WMS-a u skladište dobijate niz prednosti:

Manji troškovi držanja zaliha.

Bolja iskorišćenost skladišnog prostora.

Bolja iskorišćenost skladišne opreme.

Veća produktivnost skladišta.

Manji broj reklamacija kupaca zbog pogrešnih isporuka (manjak, višak, permutacija, istekao rok).

Upravljanje artiklima sa kratkim rokom trajanja.

Upravljanje lotovima i šaržama.

Sledljivost.

Ušteda u radnoj snazi.

Bolji protok informacija.

Smanjenje papirologije.

Imamo iskustva sa više implementacija WMS-a i možemo da pripremimo vaše skladište i prilagodimo vaše logističke procese za uvođenje WMS-a.

Kontaktirajte nas i mi ćemo vam pomoći da steknete uvid u postojeća WMS rešenja i pomoći vam da odaberete WMS koji najviše odgovara vašim potrebama.

Logističke usluge