WMS – Warehouse Management System
softver za digitalno upravljanje skladištem, zalihama i tokovima robe

WMS (Warehouse Management System) je softver za digitalno upravljanje skladištem, zalihama i tokovima robe. Ako radite sa velikim brojem artikala, posebno ako radite sa artiklima koji imaju ograničen rok trajanja, uvođenjem WMS softvera vaše poslovanje dobija novu dimenziju. Ako ste proizvođač hrane i izvozite gotove proizvode ili komponente u EU Vaši kupci će Vam tražiti digitalni dokaz o sledljivosti robe a to jedino WMS može da Vam obezbedi.
Mi Vam nudimo da uvedete naš LVC WMS softver koji može da Vam obezbedi niz benefita:

UPRAVLJANJE ZALIHAMA U REALNOM VREMENU

U svakom trenutku možete znati tačno stanje zaliha u svim magacinima na svakoj lokaciji, u svakoj zoni u magacinu, na svakoj paleti, kutiji, paketu.

Brza i laka pretraga artikala po lokacijama, gde se koji artikal nalazi, u kojoj količini i sa kojim rokom isteka.

Magacioneri ne moraju da znaju kako izgleda artikal niti moraju da znaju gde se koji artikal nalazi u magacinu jer sistem prepoznaje svaki artikal i vodi magacionera do lokacije na kojoj se nalazi traženi artikal sa traženim rokom isteka.

Preko bar kod etikete sadržaja prati se sadržaj svakog tovarnog medijuma (paleta, paket, kutija, bure, gajbica, kadica, vreća) i sve promene u stanju zaliha na tom tovarnom medijumu.

Sva ne uslovna roba (kratak rok, oštećeno, istekao rok, povrati...) prati se sistemski kroz WMS.

OPTIMIZACIJA SKLADIŠNOG PROSTORA

Naš LVC WMS softver ima različite strategije odlaganja robe i može da radi usmeravanje i dirigovano odlaganje koje omogućava optimalno slaganje paleta u regalnom delu skladišta.

LVC WMS smanjuje neiskorišćeni prostor u magacinu.

LVC WMS može da Vam omogući da smestite više robe u skladište nego pre WMS-a.

SLEDLJIVOST ROBE

Naš LVC WMS može da prati sva unutrašnja kretanja robe od prvog pojavljivanja artikla u magacinu do izlaska iz magacina ili proizvodnje.

LVC WMS može da prati istoriju kretanja svakog artikla tako da možete da izaberete ciljani period i da vidite kako vam se kretala roba u tom periodu.

LVC WMS prati artikle po različitim kriterijumima, po lotu, po datumu isteka roka trajanja artikla, po datumu isteka roka upotrebe (best before), po datumu proizvodnje, po datumu berbe ili kosidbe i sl.

WMS će vam slati upozorenja koliko dana je ostalo do isteka roka trajanja ili roka upotrebe (best before) čime vam olakšava posao da možete da reagujete i da se rešite robe koja je pred istek roka i tako izbegnete troškove koje prouzrokuje istek roka.

Ako ste proizvođač hrane, ili komponenti za hranu koju želite da izvozite u EU morate imati digitalni dokaz o sledljivosti robe, jer će vam to tražiti Vaši kupci iz EU. To Vam može obezbediti jedino WMS softver.

PICKING (ODVAJANJE ROBE ZA KUPCA)

Zavisno od toga kojom vrstom robe se bavite, osnovni cilj je da magacin u što kraćem roku odvoji i pripremi robu po nalozima za kupce. Za to su potrebne različite strategije odvajanja koje nude maksimalnu efikasnost i najniže troškove. Uvođenjem LVC WMS softvera dobijate više različitih strategija odvajanja od diskretnog pickinga, preko grupnog i zonskog pickinga. LVC WMS može da pokrije sve strategije poslovanja vašeg magacina. Magacioner ne mora da poznaje robu niti da zna gde koji artikla stoji u magacinu već ga sistem vodi do traženog artikla.

KONTROLA OTPREME

U procesu odvajanja robe i otpreme često se pojavljuju greške, koje mogu dovesti do visokih troškova povratne logistike. Najčešće su greške permutacija, manjak, višak, oštećena ambalaža, pogrešan rok isteka…. Često se dešava da imate dva ili više artikla koji su slični po izgledu ili imaju sličnu etiketu koja može da vas navede na grešku. Zbog toga WMS ima funkciju kontrole otpreme koja pre otpreme robe kupcu vrši dodatnu kontrolu svake pošiljke.

REGISTRACIJA PROIZVODNJE I POTROŠNJE

LVC WMS može da prati kretanja robe po lokacijama u magacinu i u proizvodnji. Takođe, može da registruje proizvodnju, na mestu proizvodnje (uz mašinu na kojoj se proizvodi neka roba) tako da nema više pisanja i vođenja proizvodnje po papirima. Jednostavno se uz pomoć mobilnog uređaja digitalno se registruje koliko komada je proizvedeno po svakom radnom nalogu i određenom ciklusu proizvodnje. Kada je u pitanju potrošnja sirovina i repromaterijala LVC WMS može da registruje količinu koja je potrošena po određenom radnom nalogu i da informaciju u potrošnji šalje u ERP softver koji na osnovu toga rasknjižava sirovine. Ovo u mnogome olakšava ceo proces rasknjižavanja sirovina a i smanjuje mogućnost ljudske greške u slučaju da se potrošnja beleži po papirima. LVC WMS vrlo jednostavno registruje škart i vodi evidenciju o škartu.

POPIS ROBE

LVC WMS ima funkciju digitalnog popisa robe, drugim rečima omogućava lak, brz i efikasna popis robe. Magacioner ne mora da poznaje robu da bi je popisivao. Takođe, WMS radi sravnjenje popisanih količina jer se može desiti da na jednoj lokaciji se pojavi manjak nekog artikla a na nekoj drugoj lokaciji se pojavi taj isti artikal u višku. Na kraju, nakon sravnjenja količina WMS šalje u ERP softver popisanje količine. LVC WMS pruža mogućnost parcijalnog popisa kada se popisuje deo magacina ili nekoliko lokacija ili zona, ili kompletnog popisa kada se popisuje kompletan magacin.

KOREKCIJA ZALIHA

LVC WMS ima opciju za korekciju zaliha koja može da pomogne u slučajevima kada se vizuelnom kontrolom ustanovi da je na nekoj lokaciji ili na nekoj paleti pogrešno stanje zaliha, ili kada je radnik prilikom registracije proizvodnje uneo pogrešnu količinu za registraciju. Funkcija pruža mogućnost korekcije količina robe na datoj lokaciji ili na tovarnom medijumu (paleta, kutija, sanduk, bure…). Nakon korekcije količine robe WMS šalje informaciju u ERP softver koji ažurira stanje zaliha.

PRILAGOĐENI IZVEŠTAJI

Izveštaj o sledljivosti robe.

Izveštaj o kretanju robe.

Izveštaj o stanju zaliha u realnom vremenu.

Izveštaj o datumima (kratak rok, pred istek roka, istekao rok trajanja, istekao rok upotrebe, datum proizvodnje, datum nabavke, datum berbe ili kosidbe…).

Izveštaji o učincima zaposlenih

ABC izveštaj o rotaciji robe.

Analiza grešaka i reklamacija.

Praćenje realizacije u realnom vremenu (završeni nalozi, nalozi u radu, nalozi u pripremi).

Izveštaj o propuštenoj prodaji ( OOS i skraćene stavke).

Kontaktirajte nas i zakažite sastanak

Logističke usluge