Šta mi radimo

Upravljanje lancem snabdevanja

Optimizacija logističkih troškova

KPI menadžment

Optimizacija zaliha

Optimizacija skladišta

Upravljanje robnim tokovima

Optimizacija transporta i distribucije

Servis kupaca

Logistički softveri

Poslovno savetovanje

Matični podaci o artiklima

Građevinska logistika

Distributivna logistika

Proizvodna logistika

Bolnička logistika

Planiranje prodaje

Planiranje zaliha

Logističke usluge