SOFTVER ZA PLANIRANJE PROIZVODNJE (Advanced Planning System)

(Advanced Planning System)

Softver za planiranje proizvodnje

ADVANCED PLANNING SYSTEM (APS) je softver za planiranje proizvodnje. Omogućava planiranje za pojedinačnu proizvodnju/projekte (engineering to order), planiranje za maloserijsku proizvodnju za poznatog kupca (Make to Order – MTO), planiranje za proizvodnju za zalihe (Make to Stock – MTS),
Planiranje za procesnu industriju.

    Softver planira sledeće procese: priprema proizvodnje, dugoročno planiranje, grubo planiranje kapaciteta (Rugh Cut Capacity Planning – RCCP), glavni plan proizvodnje, planiranje kapaciteta (Capacity Requirements Planning – CRP), terminiranje proizvodnje na smenskom nivou sa optimizacijom rasporeda radnih naloga, plan potrebe za materijalima (Material Requirements Planning – MRP), Optimizacija nabavke i zaliha korišćenjem tehnika: MRP, tačke ponovnog naručivanja (Reorder Point – ROP), ekonomične količine za naručivanje (Economic Order Quontity – EOQ), periodične količine za naručivanje (Period Order Quontity – POQ), sigurnosne i optimalne zalihe i optimalan broj dana držanja zaliha.

    Postoji i poseban modul za obračun troškova proizvodnje metodom Activity Based Costing, koja daje najtačnije moguće rezultate.

      Logističke usluge