Specijalna ponuda za veleprodajne lance

Ako ste veleprodaja ili distributer određenih brendova, glavni zadatak vam je kako odgovoriti na zahteve svakog kupca, kako obezbediti da svi artikli koje kupac poruči budu isporučeni i kako plasirati robu do kupca sad i odmah, bez kašnjenja i uz minimalne troškove.

Ovo nije ni malo lak zadatak jer se prilikom plasmana robe javljaju visoki operativni troškovi koji mogu da u znatnaoj meri utiču na cash flow a ukoliko se ne tretiraju na pravi način mogu da ugroze ceo biznis.

Ima mnogo primera gde su firme bile fokusirane samo na prodaju i zapostavljale su logistiku i to im je stvorilo velike probleme. Loše isporuke ka kupcima stvaraju nezadovoljstvo kupaca i visoke troškove povratne logistike.

MI imamo iskustva u rešavanju ovih problema i možemo da Vam pomognemo da vaš biznis bude na putu profita.

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Aplikacije, metode i alati koje koristimo, već su primenjeni u više od 100.000 firmi u svetu.

STRATEŠKO UPRAVLJANJE LANCEM SNABDEVANJA

Definisanje i praćenje ključnih indikatora logističkih perfomrnasi (KPI).

Definisanje najbolje distributivne strategije (strategija Route-to-Market).

Pomoć u donošenju odluke o outsorsingu logistike (strategija Make or Buy).

Postavljanje ključnih indikatora efiksnosti 3PL provajdera (kod outsorsinga).

NIŽI LOGISTIČKI TROŠKOVI

Upravljanje logitičkim troškovima, planiranje troškova i budžetiranje.

Identifikacija glavnih generatora logističkih troškova (cost driveri).

Akcione planove za smanjenje logističkih troškova.

Manji gubici na paletama i povratnoj ambalaži.

UPRAVLJANJE ZALIHAMA

Sistemsko rešenje za praćenje potrošnje zaliha.

Planiranje zaliha (optimalne zalihe, zaštitne zalihe, Re-order Point).

Nedeljne akcione planove za optimizaciju zaliha.

Otklanjanje pojave OOS (out of stock), propuštene prodaje i „mrtvih zaliha“

Alarme i upozorenja za artikle sa kratkim rokom i za niske zalihe.

UPRAVLJANJE ROBNIM TOKOVIMA

Sledljivost i praćenje robe u svim fazama od trenutka kada roba uđe u centralni magacin.

Alarme i upozorenja za artikle sa kratkim rokom i alarme za niske zalihe.

QR kod za praćenje sadržaja palete ili kutije, sadržaja lokacije ili za pretragu zaliha.

U realnom vremenu možete znati gde vam se nalazi koji artikal i u kojoj količini.

PRODUKTIVNO SKLADIŠTE

Povećanje produktivnosti skladišta. (veće performanse).

Povećanje skladišnog kapaciteta postojećeg skladišta.

Rešavanje problema „uskog grla“ u skladištu (Bottleneck metoda).

Grupisanje zaliha prema robnoj grupi, lokacijama, uslovima skladištenja, zonama u skladištu.

Povećanje performansi zaposlenih u skladištu.

Jednostavan, brz i efikasan popis robe

TRANSPORT I DISTRIBUCIJA

Optimalno snabdevanje kupaca (dinamičko rutiranje).

Optimizacija rada dispečerske službe.

Veća efikasnost transporta uz niže troškove.

Rešavanje problema u isporuci (kašnjenje, pogrešne isporuke, manjkovi, permutacije, bar kod problemi, oštećena roba, pogrešna dokumentacija, vraćanje faktura...).

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM

Praćenje učinka i povećanje performansi fakturne službe.

Upravljanje tokovima informacija (info tok).

QR kod za praćenje i povrat dokumentacije sa terena.

Smanjenje kašnjenja u vraćanju dokumentacije sa terena.

Priprema procesa za uvođenje DMS (Document Management System) softvera za upravljanje dokumentacijom.

POVEĆANJE LOGISTIČKOG NIVOA USLUGE

Analiza grešaka u isporuci i učestalost pojavljivanja. (manji broj reklamacija)

Nedeljni akcioni planovi za smanjenje grešaka u isporuci.

Postavljanje ključnih indikatora za merenje kvaliteta isporuke (KPI).

Postavljanje ključnih indikatora zadovoljstva kupaca (KPI).

Smanjenje kašnjenja u obradi dokumentacije.

Brži odziv i povećanje efikasnisti u rešavanju reklamacija kupaca.

Logističke usluge