O nama

Zašto da odaberete
baš nas

Mi smo grupa iskusnih profesionalaca sa više od 15 godina radnog iskustva na menadžerskim pozicijama u logistici i lancu snabdevanja. Godinama smo uspešno rešavali operativne probleme u logistici i lancu snabdevanja u velikom broju kompanija. Sada smo odlučili da to svoje znanje i iskustvo koje smo godinama sticali usmerimo na pomoć kompanijama sa kojima sarađujemo da unaprede svoju logistiku i lanac snabdevanja.

Upoznajte nas

Šta mi radimo

Distributivna logistika

Proizvodna logistika

Građevinska logistika

Bolnička logistika

Upravljanje lancem snabdevanja

Optimizacija skladišta

Optimizacija transporta i distribucije

Optimizacija zaliha

Upravljanje robnim tokovima

Optimizacija logističkih troškova

Servis kupaca

Matični podaci o artiklima

Logistički softveri

Cost-to-serve

3PL i Outsourceing

Imate visoke troškove logistike?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Zalihe nisu optimalne?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Imate čestu pojavu out of stock-a?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Sell-out opada zbog loših logističkih performansi?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Skladišta su zagušena i nema više mesta za smeštaj robe?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Imate visoke troškove transporta?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Kupci se žale na kašnjenje i greške u isporuci robe?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Imate veliki broj reklamacija kupaca?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Imate problema sa isteklim rokovima i nagomilanim povratima?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Imate velike gubitke na paletama i povratnoj ambalaži?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Imate visoke troškove povratne logistike?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Gde smo sve radili

IZNAJMITE EKSTERNOG LOGISTIČARA

  • Zato što je to jeftinije za vas kao kompaniju od klasičnog zapošljavanja.
  • Zato što ne plaćate bruto platu kao kod klasičnog zapošljavanja (nema poreza i doprinosa).
  • Zato što plaćate samo efektivni rad.
  • Zato što po ceni jednog dobijate tim iskusnih logističara.
  • Zato što ne trošite svoje resurse (kancelarija, računar, mobilni telefon, licence za softver, službeni automobil).