O nama

Mi smo grupa iskusnih profesionalaca sa više od 15 godina radnog iskustva na menadžerskim pozicijama u logistici i lancu snabdevanja. Godinama smo uspešno rešavali operativne probleme u logistici i lancu snabdevanja u velikom broju kompanija. Sada smo odlučili da to svoje znanje i iskustvo koje smo godinama sticali usmerimo na pomoć kompanijama sa kojima sarađujemo da unaprede svoju logistiku i lanac snabdevanja.

Zašto da odaberete
baš nas

Upoznajte nas

Šta mi radimo

Distributivna logistika

Proizvodna logistika

Građevinska logistika

Bolnička logistika

Upravljanje lancem snabdevanja

Optimizacija skladišta

Optimizacija transporta i distribucije

Optimizacija zaliha

Upravljanje robnim tokovima

Optimizacija logističkih troškova

Servis kupaca

Matični podaci o artiklima

Cost-to-serve

3PL i Outsourceing

Planiranje prodaje

Planiranje zaliha

Imate visoke troškove logistike?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Zalihe nisu optimalne?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Imate čestu pojavu out of stock-a?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Sell-out opada zbog loših logističkih performansi?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Skladišta su zagušena i nema više mesta za smeštaj robe?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Imate visoke troškove transporta?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Kupci se žale na kašnjenje i greške u isporuci robe?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Imate veliki broj reklamacija kupaca?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Imate problema sa isteklim rokovima i nagomilanim povratima?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Imate velike gubitke na paletama i povratnoj ambalaži?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Imate visoke troškove povratne logistike?

Angažujte tim iskusnih profesionalaca, koji će uspešno rešiti ove probleme.

Gde smo sve radili

Novo u ponudi!MES (Manufacturing Execution System)

Softver za upravljanje proizvodnjom (MES) je informacioni sistem koji povezuje, nadgleda i kontroliše proizvodne procese i tokove podataka u fabrici.

GLAVNI BENEFITI:

  • Omogućava potpunu kontrolu nad proizvodnim procesom.
  • Efikasno upravljanje zalihama i robnim tokovima u realnom vremenu.
  • Omogućava sledljivost i kontrolu u realnom vremenu u proizvodnom lancu snabdevanja.
  • Skraćuje vreme proizvodnog ciklusa.
  • Smanjuje troškove proizvodnje.

I još mnogo toga....

Logističke usluge