3PL i Outsourceing

3PL (Third Party Logistics) predstavlja kooperaciju u kojoj kompanija koja je vlasnik robe predaje na upravljanje kompletnu logistiku ili više različitih elemanata svog lanca snabdevanja logističkom provajderu, dok se matična kompanija (vlasnik robe) fokusira na svoju primarnu delatnost (proizvodnja, prodaja).

Kompanije često poveravaju 3PL provajderima poslove transporta, skaldištenja,  a takođe i neke  VAS (value add services) usluge kao što su deklarisanje robe, carinjenje i špediterske usluge, fakturisanje, servis kupaca, dorade, obrade, pakovanje i sl.

Ima mnogo primera u kojima kompanije poveravaju na upravljanje svoje logističke operacije 3PL provajderima, a onda nakon nekog vremena zbog nezadovoljnih kupaca vraćaju logistiku na sopstveno upravljanje (in hoouse).

Mi Vam nudimo pomoć u donošenju odluke da li da svoju logistiku ili neki njen deo poverite 3PL provajderu, a za one koji su već doneli tu odluku možemo da ispratimo efikasnost 3PL provajdera kroz postavljanje ključnih indikatora efikasnosti 3PL provajdera (KPI).

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Aplikacije, metode i alati koje koristimo, već su primenjeni u više od 100.000 firmi u svetu.

Izrada studije slučaja o neophodnosti outorsovanja logistike (strategija Make-or-Buy).

Stručna pomoć u izboru i pregovorima sa 3PL provajderima.

Kalkulacija troškova i logističkih rabata.

Postavljanje ključnih indikatora efikasnosti 3PL provajdera (KPI).

Praćenje realizacije, service levela (nivoa usluge) i efikasnosti 3PL provajdera.

Evaluacija, rangiranje i izveštavanje o efikasnosti 3PL partnera.

Kontaktirajte nas i zakažite sastanak

Logističke usluge