TMS – Softver za dinamičko planiranje ruta u distribuciji robe

Sve kompanije koje imaju sopstvenu flotu vozila za isporuku robe kupcima ili preuzimanje robe od kupaca imaju visoke troškove transporta. Ako želite da smanjite troškove transporta najbolji način je da uvedete TMS softver sa dinamičkim rutiranjem. 

TMS bira najoptimalniju rutu, i u realnom vremenu radi rekalkulaciju rute. Često se dešava da se pojavi novi zahtev za isporuku, ili preuzimanje povrata, a vozila su već otišla na teren. U takvim situacijama uz pomoć TMS-a dodajete novi zadatak, softver radi rekalkulaciju rute, a vozač dobija na displej svog smart telefona novi zadatak. Dvosmerna komunikacija sa vozačem se obavlja putem smart aplikacije.

Do 40% uštede u troškovima transporta

Posebna pogodnost kod ovih softvera je optimizacija utovara, gde softver na osnovu matičnih logističkih podataka o robi  i podataka o tovarnim kapacitetima vozila pravi kalkulcaiju utovara. Cilj je utovariti maksimalnu količinu robe u što manji broj vozila, i uskladiti ih sa ostalim ograničenjima i uskladiti sa rutom.

Na kraju ovi softveri imaju mogućnost administracije voznog parka, i kreiranja različitih vrsta izveštaja.

Kontaktirajte nas i mi ćemo vam pomoći da steknete uvid u postojeća TMS rešenja i pomoći vam da odaberete TMS koji najviše odgovara vašim potrebama.

Logističke usluge