Privremeni menadžment

(INTERIM MANAGEMENT)

Pojam provremenog menadžmenta se sve više primenjuje u mnogim kompanijama u svetu u mnogim oblastima, a najčešće u kriznim situacijama i u periodima promena  koje kompanija mora da sprovede. 

Kada je u pitanju logistika i lanac snabdevanja, kompanije često zapošljavaju privremenog iskusnog menadžera kada im se pojavi neki problem. Često se dešava da komanije zapostavljaju logistiku i da su fokusirane isključivo na prodaju i/ili proizvodnju.

Samim zapostavljanjem logistike, posle određenog vremena dolazi do nagomilavanja logističkih troškova i kompanija postaje troma i glomazna, počinje sama sebe „da jede“ zbog visokih i nekontrolisanih logističkih troškova. Ovo se odražava i na sve ostale sektore u kompaniji.

Šta konkretno dobijate od nas

Aplikacije, metode i alati koje koristimo, već su primenjeni u više od 100.000 firmi u svetu.

Takođe, zbog pada logističkih performansi, dolazi do pada nivoa usluge a to dovodi do lošeg customer service-a i do nezadovoljstva kupaca, što može da uzrokuje lošiji cash flow i pad profita.

Privremeni menadžer je visoko iskuni menadžer specijalizovan za logističke operacije koji u određenom roku može da stavi pod kontrolu određeni problem. Najčešće je to vreme od 6 meseci do godinu dana.

Mi imamo mrežu saradnika koji mogu da odgovore svakom izazovu u logistici i lancu snabdevanja. Možemo da vam obezbedimo privremenog menadžera koji će odmah početi da rešava probleme i koji će kroz akcione planove usmeriti vašu logistiku u pravom smeru. Postaviće ključne idnikatore logističkih performansi, staviće logističke troškove pod kontrolu ili će rešavati problem sa neoptimalnim zalihama koje prouzrokuju OOS (out of stock) i propuštenu prodaju.

Ukoliko imate problem, i treba vam odmah iskusni logističar da taj problem stavi pod kontrolu, pozovite nas jer mi imamo rešenje. Obezbedićemo vam privremenog menadžera logistike koji će vašu logistiku staviti pod kontrolu u kratkom vremenskom periodu.

Logističke usluge