Specijalna ponuda za maloprodajne lance

Ako ste maloprodajni lanac, verovatno ste se susreli sa problemom visokih logističkih troškova. Ali to nije jedini logistički problem koji se javlja kod maloprodajnih lanaca. 

Često se javljaju OOS (out of stock) situcije koje dovode do propuštene prodaje. 

Takođe prisutna je dilema da li angažovati 3PL provajdera i outsorsovati logistiku ili raditi sa sopstveni resursima snabdevanje maloprodajnih objekata. 

Kada zalihe nisu optimalne, osim što nepotrebno vezuju kapital, utiču i na cash flow tako što robu koju još niste prodali morate da platite dobavljačima zbog valute. Kada zalihe nisu dobro isplanirane, javljaju se i povrati, koji se javljaju i kod grešaka u isporuci, a sve to generiše dodatne troškove povratne logistike i utiče na ukupan profit.

Mi možemo da vam pomognemo da svoje probleme u snabdevanju malorpodajnih objekata stavite pod kontrolu. 

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Metode, alati i aplikacije koje koristimo, već se primenjuju u više od 100.000 maloprodajnih objekata u svetu.

Strateško upravljanje lancem snabdevanja

 • Definisanje i praćenje ključnih indikatora logističkih perfomrnasi (KPI).
 • Definisanje najbolje distributivne strategije (strategija Route-to-Market).
 • Pomoć u donošenju odluke o outsorsingu logistike (strategija Make-or-Buy).
 • Postavljanje ključnih indikatora efiksnosti 3PL provajdera (kod outsorsinga).

Upravljanje zalihama

 • Sistemsko rešenje za praćenje potrošnje zaliha. 
 • Planiranje zaliha (optimalne zalihe, zaštitne zalihe, Re-order Point). 
 • Nedeljne akcione planove za optimizaciju zaliha.
 • Otklanjanje pojave OOS (out of stock) i propuštene prodaje.
 • Alarme i upozorenja za artikle sa kratkim rokom i za niske zalihe.

Niži logistički troškovi

 • Upravljanje logitičkim troškovima, planiranje troškova i budžetiranje.
 • Identifikacija glavnih generatora logističkih troškova (cost drivers).
 • Akcione planove za smanjenje logističkih troškova.

Upravljanje robnim tokovima

 • Sledljivost i praćenje zaliha u svim fazama od kada uđe u centralni magacin do trenutka kada uđe u maloprodajnig objekat.
 • QR kod  za praćenje sadržaja palete ili kutije, sadržaja lokacije ili za pretragu zaliha.
 • U realnom vremenu možete znati gde vam se nalazi koji artikal i u kojoj količini.

Produktivno skladište

 • Povećanje produktivnosti skladišta. (veće performanse).
 • Povećanje skladišnog kapaciteta postojećeg skladišta.
 • Rešavanje problema „uskog grla“ u skladištu (Bottleneck metoda).
 • Grupisanje zaliha prema robnoj grupi, lokacijama, uslovima skladištenja, zonama u skladištu.
 • Povećanje performansi zaposlenih u skladištu.
 • Jednostavan, brz i efikasan popis robe.

Efikasniji transport i distribucija

 • Optimalno snabdevanje maloprodajnih objekata (dinamičko rutiranje).
 • Bolja iskorišćenost transportnih kapaciteta (manji broj vozila dnevno).
 • Optimizacija rada dispečerske službe.
 • Veća efikasnost transporta uz niže troškove.

Povećanje logističkog nivoa usluge

 • Analiza grešaka u isporuci i učestalost pojavljivanja. (manji broj reklamacija)
 • Nedeljni akcioni planovi za smanjenje grešaka u isporuci.
 • Postavljanje ključnih indikatora za merenje kvaliteta isporuke (KPI).
 • Postavljanje ključnih indikatora zadovoljstva kupaca (KPI).
 • Smanjenje kašnjenja u obradi dokumentacije.
 • Brži odziv i povećanje efikasnisti u rešavanju reklamacija kupaca.
Logističke usluge