Bolnička logistika – optimizacija patronažne službe

Patronažna služba je služba koja obilazi pacijente. Kapilarno kretanje patronažne službe može da izazove visoke operativne troškove. 

Mi imamo jednostavno rešenje koje može da optimizuje rad patronažne službe i da stavi pod kontrolu operativne troškove, a takođe i da poveća produktivnost rada patronažne službe.

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Aplikacije, metode i alati koje koristimo primenjuju se u više od 10.000 bolnica i zdravstvenih ustanova u svetu.

Logistički troškovi

 • Sa istim brojem vozila  i zdravstvenih radnika opslužite do 40% više pacijenata.
 • Uštedite i do 30% u vremenu koje patronažna služba troši na obilazak pacijenata.
 • Smanjite vreme provedeno u planiranju ruta.
 • Smanjite logističke troškove boljim planiranjem ruta.

Nivo usluge

 • Podignite nivo usluge za vaše pacijente.
 • Obavestite svoje pacijente o procenjenom vremenu dolaska lekara.
 • Pošaljite planirane rute i zadatke direktno na mobilni telefon zdravstvenih radnika.
 • U realnom vremenu menjajte rute, i dodajte nove pacijente na rutu.

Kućne posete

 • U realnom vremenu ispratite završetak kućne posete.
 • Ispratite potrebne dodatne resurse za posebne pacijente.
 • Koristite dokaz o izvršenoj kućnoj poseti (proof of delivery).
 • Preuzmite u realnom vremenu digitalne fotografije, elektronske recepte i izveštaje lekara.
Logističke usluge