Servis kupaca

Servis kupaca je služba koja je zadužena za odnose sa kupcima i za sve poslove koji se vezuju za kupca, od obrade porudžbine, kreiranja komisionih naloga za magacin, fakturisanja, rešavanja reklamacija kupaca i pružanja informacja kupcima, knjiženja povrata, rezervacije robe
za određene kupce.

Sve uspešne kompanije su okrenute kupcima jer znaju da gubitkom kupaca gube i profit. Da bi imali zadovoljne kupce, morate da imate minimalan broj reklamacija.

Prepustite nama upravljanje Vašim servisom kupaca jer imamo iskustva i znamo kako da rešimo probleme i povećamo zadovoljstvo kupaca.

ŠTA VI KONKRETNO DOBIJATE OD NAS:

Kvalitet isporuke robe

 

 • Uradićemo za vas analizu grešaka u isporuci i učestalost pojavljivanja grešaka.
 • Dobićete nedeljne akcione planove za smanjenje i eliminaciju grešaka u isporuci robe.
 • Ubrzaćemo knjiženje povrata i vraćanje dokumentacije sa terena.
 • Postavićemo ključne indikatore (KPI) za merenje kvaliteta isporuke robe kupcima.

Performanse

 

 • Znamo kako da izmerimo učinak zaposlenih u servisu kupaca i da povećamo njihove performance.
 • Otklonićemo kašnjenja u obradi dokumenata.
 • Otklonićemo kašnjenja u rešavanju reklamacija.
 • Obezbedićemo bolji protok informacija sa kupcima.

Sistemska rešenja i održavanje

 • Postavićemo ključne indikatore (KPI) za merenje nivoa zadovoljstva vaših kupaca.
 • Dobijate akcione planove za smanjenje broja reklamacija kupaca.
 • Dobijate efikasniji sistem evidentiranja reklamacija kupaca.
 • Dobijate efikasniji process fakturisanja.
 • Dobijate sistemsko rešenje za praćenje nevraćene dokumentacije sa terena.
 • Dobjate efikasno rešenje za smanjenje gubitaka na paletama I povratnoj ambalaži.
 • Dobijate nedeljne, mesečne i kvartalne izveštaje.
Logističke usluge