Organizacija sektora logistike

Ako ste nezadovoljni kako funkcioniše Vaš sektor logistike u kompaniji, ili ste kompanija koja želi da oformi sektor logistike, ili ste start-up kompanija pozovite nas da Vam pomognemo. Imamo iskustva sa organizacijom sektora logistike i u mnogim kompanijama smo radili dizajn i organizaciju ili reorganizaciju sektora logistike.

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Aplikacije, metode i alati koje koristimo, već su primenjeni u više od 100.000 firmi u svetu.

Dizajniranje organizacije sektora logistike.

Definisanje kometencija zaposlenih u sektoru logistike.

Kalkulaciju potrebnog broja izvršilaca za svaki logistički proces.

Forecast i prognoze potrebnog broja izvršilaca za budući period.

Maksimalnu iskorišćenost logističkih resursa.

Maksimalnu iskorišćenost logističkih kapaciteta.

Izradu radnih protokola i radnih uputstava.

Izradu i razvoj RACI matrice za ceo sektor logistike.

Logističke usluge