Logističke strategije

Bez obzira da li imate veliko ili malo preduzeće, novu kompaniju ili firmu koja postoji već decenijama, ako isporučujete proizvode, neophodno je da postoji logistički sistem koji sigurno i efikasno doprema te proizvode od tačke A do tačke B.  Možda imate sjajan proizvod ali morate imati i strategiju kako taj proizvod plasirati do kupca uz minimalne troškove i uz visok kvalitet isporuke.

Šta Vi konkretno dobijate od nas?

Aplikacije, metode i alati koje koristimo, već su primenjeni u više od 100.000 firmi u svetu.

RTM (Route-to-market) strategija

Strategija RTM (puta do tržišta ili strategija realizacije prodaje), pruža putokaz kako biste svoje proizvode, iz fabrike ili skladišta, prebacili do kupaca, distributera i / ili krajnjih korisnika na najefikasniji i najoptimalniji način, sa ciljem povećanja prodaje uz zadovoljenje kupaca.

Pozovite nas da definišemo najefikasniji način kako da vasa roba stigne do vaših kupaca.

X-DOC (Cross docking) strategija

Distributivna strategija u kojoj se roba isporučuje do krajnjeg korisnika preko cross dock terminala. Cross dock terminal je pretovarni terminal koji predstavlja tačku kosolidacije dolaznih i odlaznih tokova, ali bez skladištenja i dugotrajnog čuvanja robe.. Ova strategija je dobra jer nema troškove zaliha, nema troškova skladištenja jer se roba kratkotrajno čuva ali ima visoke operativne troškove.

Strategija direktne isporuke

Ovu strategiju često koriste proizvodne kompanije koje svoje proizvode direktno isporučuju kupcu ili maloprodajnom objektu bez prolaska kroz distributivni centar. Ova strategija smanjuje lead time, eliminiše troškove skladištenja. Mane ove strategije su visok nivo zaliha kod proizvođača, visoki troškovi distribucije. Često se kroisti kod krupnih isporuka i kada proivođač ili distributer ima pune utovare- FTL (Full track load).

Strategija isporuke robe sa skladištenjem

Ovu strategiju koriste distributivni centri. Roba se doprema od proizvođača u DC i tu se skaldišti. Isporuke kupcima idu iz DC. Ova strategija ima visoke troškove zaliha i skladištenja, ali manji je rizik od OOS (out of stock) i manje su zaštitne zalihe.

Strategija multi-ešalonskog lanca snabdevanja

Multi-ešalonski pristup je najbolje rešenje za upravljanje zalihama u višeslojnim lancima snabdeavnja. Ova metoda upravlja ukupnim zalihama na celoj mreži i optimizuje ukupne zalihe u lancu snabdevanja, umesto da svako skladište posmatra kao zasebnu celinu.

MOB (Make Or Buy) strategija

Ovo je strategija daje odgovor na pitanje da li da kompanija gradi svoje skladište i da ulaže u sopstvene logističke kapacitete ili da iznajmi kapacitet od nekog provajdera. Kompanije često koriste ovu strategiju kada nemaju dovoljno skladišnih kapaciteta ili pak kada nemaju sopstveni transport već koriste outsorce usluge transporta nekog 3PL provajdera. Strategija pomaže prilikom donošenja strateških odluka o outsorsingu.

JIT (Just In Time)

Ova strategija podrazumeva isporuku tačno na vreme, odnosno da svaki proces u proizvodnom ciklusu dobija neophodni materijal tačno na vreme i u količini koja mu je neophodna. Primenjuje se u proizvodnim firmama. U praksi se često susreće takozvani „False JIT“ kada kupci od dobavljača zahtevaju više manjih isporuka sa minimalnim količinama robe. Na ovaj način izbegavaju troškove držanja zaliha, ali to  povećava operativne troškove dobavljača što utiče na ukupnu cenu.

JIS (Just In Sequence)

Ova strategija se koristi u proizvodnim kompanijama, a najzastupljenija je u auto industriji. Primenjuje se na linijama za montažu gde se isporučuju pravi delovi za montažu u pravom trenutku. Isporučuju se nizovi delova za montažu. Manje su zalihe nego kod JIT i manje vremena se troši na odabir pravog artikla, jer artikli dolaze u nizu.

JIC (Just In Case)

Prevashodno se vezuje za zalihe. Često se zove i „strategija za svaki slučaj“ jer kompoanije povećavaju zaštitne zalihe u strahu od OOS (out of stock) ili za slučaj da se pojavi iznenadna potražnja za određenim artiklima. Kompanije koje koriste ovu strategiju imaju poteškoće u planiranju potražnje ili imaju velike skokove u potražnju i zbog toga drže visoke zalihe za svaki slučaj.

Zakažite sastanak da definišemo najbolju logističku strategiju za vašu kompaniju

Logističke usluge