Distributivna logistika

Ako ste veleprodaja ili distributer određenih brendova, glavni zadatak vam je kako odgovoriti na zahteve svakog kupca, kako obezbediti da svi artikli koje kupac poruči budu isporučeni i kako plasirati robu do kupca sad i odmah, bez kašnjenja i uz minimalne troškove.

Ovo nije ni malo lak zadatak jer se prilikom plasmana robe javljaju visoki operativni troškovi koji mogu da u znatnoj meri utiču na cash flow a ukoliko se ne tretiraju na pravi način mogu da ugroze ceo biznis.

Ima mnogo primera gde su firme bile fokusirane samo na prodaju i zapostavljale su logistiku i to im je stvorilo velike probleme. Loše isporuke ka kupcima stvaraju nezadovoljstvo kupaca i visoke troškove povratne logistike.

MI imamo iskustva u rešavanju ovih problema i možemo da Vam pomognemo da vaš biznis bude na putu profita.

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Aplikacije, metode i alati koje koristimo, već su primenjeni u više od 100.000 firmi u svetu.

STRATEŠKO UPRAVLJANJE LANCEM SNABDEVANJA

Definisanje i praćenje ključnih indikatora logističkih perfomrnasi (KPI).

Definisanje najbolje distributivne strategije (strategija Route-to-Market).

Pomoć u donošenju odluke o outsorsingu logistike (strategija Make or Buy).

Postavljanje ključnih indikatora efiksnosti 3PL provajdera (kod outsorsinga).

NIŽI LOGISTIČKI TROŠKOVI

Upravljanje logitičkim troškovima, planiranje troškova i budžetiranje.

Identifikacija glavnih generatora logističkih troškova (cost driveri).

Akcione planove za smanjenje logističkih troškova.

Manji gubici na paletama i povratnoj ambalaži.

UPRAVLJANJE ZALIHAMA

Sistemsko rešenje za praćenje potrošnje zaliha.

Planiranje zaliha (optimalne zalihe, zaštitne zalihe, Re-order Point).

Nedeljne akcione planove za optimizaciju zaliha.

Otklanjanje pojave OOS (out of stock), propuštene prodaje i „mrtvih zaliha“

Alarme i upozorenja za artikle sa kratkim rokom i za niske zalihe.

UPRAVLJANJE ROBNIM TOKOVIMA

Sledljivost i praćenje robe u svim fazama od trenutka kada roba uđe u centralni magacin.

QR kod za praćenje sadržaja palete ili kutije, sadržaja lokacije ili za pretragu zaliha.

U realnom vremenu možete znati gde vam se nalazi koji artikal i u kojoj količini.

PRODUKTIVNO SKLADIŠTE

Povećanje produktivnosti skladišta. (veće performanse).

Povećanje skladišnog kapaciteta postojećeg skladišta.

Rešavanje problema „uskog grla“ u skladištu (Bottleneck metoda).

Grupisanje zaliha prema robnoj grupi, lokacijama, uslovima skladištenja, zonama u skladištu.

Povećanje performansi zaposlenih u skladištu.

Jednostavan, brz i efikasan popis robe

TRANSPORT I DISTRIBUCIJA

Optimalno snabdevanje kupaca (dinamičko rutiranje).

Optimizacija rada dispečerske službe.

Veća efikasnost transporta uz niže troškove.

Rešavanje problema u isporuci (kašnjenje, pogrešne isporuke, manjkovi, permutacije, bar kod problemi, oštećena roba, pogrešna dokumentacija, vraćanje faktura...).

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM

Praćenje učinka i povećanje performansi fakturne službe.

Upravljanje tokovima informacija (info tok).

QR kod za praćenje i povrat dokumentacije sa terena.

Smanjenje kašnjenja u vraćanju dokumentacije sa terena.

Priprema procesa za uvođenje DMS (Document Management System) softvera za upravljanje dokumentacijom.

POVEĆANJE LOGISTIČKOG NIVOA USLUGE

Analiza grešaka u isporuci i učestalost pojavljivanja. (manji broj reklamacija)

Nedeljni akcioni planovi za smanjenje grešaka u isporuci.

Postavljanje ključnih indikatora za merenje kvaliteta isporuke (KPI).

Postavljanje ključnih indikatora zadovoljstva kupaca (KPI).

Smanjenje kašnjenja u obradi dokumentacije.

Brži odziv i povećanje efikasnisti u rešavanju reklamacija kupaca.

Logističke usluge