Smart Factory (Pametna Fabrika)

Smart Factory

Pametna Fabrika

Pametna fabrika je koncept koji proizilazi iz IIoT-a (Industrial Internet of Things) koji predviđa proizvodno okruženje kao potpuno automatizovanu i inteligentnu mrežu sistema koja omogućava upravljanje objektima, mašinama i logističkim lancima unutar proizvodnog pogona bez ljudske intervencije.

  Potpuna digitalizacija proizvodnih procesa podrazumeva digitalno (bez ljudskog faktora) preuzimanje podataka o učinku rada mašina. (obim rada, učinak rada mašine, broj radnih sati, učinak radnika na
  mašini). Digitalna registracija proizvodnje polu proizvoda i gotovih proizvoda. Digitalno praćenje potrošnje sirovina i repromaterijala. Digitalno (bez ljudskog faktora) preuzimanje podataka o stanju mašina tokom rada (vibracije, radna temperatura, stanje fluida, radni sati).

  Digitalno predviđanje preventivnog održavanja mašina. Ovo se postiže pomoću Iot (internet of things) i LoRa mreža, kao i preko PLC uređaja, SCADA, CNC mašina i robotike. 

   Pozovite nas i zakažite sastanak na kome ćemo vas upoznati sa detaljima I mogućnostima kako da vaša fabrika postane potpuno digitalizovana pametna fabrika.

    Logističke usluge