Zašto da angažujete baš nas

Mi smo grupa iskusnih profesionalaca sa više od 15 godina radnog iskustva na menadžerskim pozicijama u logistici i lancu snabdevanja.

Godinama smo uspešno rešavali opertivne probleme u logistici i lancu snabdevanja u velikom broju kompanija.

Sada smo odlučili da to svoje znanje i iskustvo koje smo godinama sticali usmerimo na pomoć kompanijama sa kojima sarađujemo da unaprede svoju logistiku i lanac snabdevanja.

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Aplikacije, metode i alati koje koristimo, već su primenjeni u više od 100.000 firmi u svetu.

Zato što je to jeftinije za vas kao kompaniju nego da zapošljavate stalnog logističara.

Zato što po ceni jednog dobijate tim iskusnih logističara. (logistics brainstorming).

Zato što ne morate da plaćate bruto platu (nemate trošak poreza i doprinosa).

Zato što nemate troškove plaćenog odsustva i godišnjih odmora kao kod klasičnog zapošljavanja.

Zato što za razliku od klasičnog zapošljavanja plaćate samo efektivni rad.

Ne trošite svoje resurse ( kancelarija, službeni automobil, računar, licence za softver, mobilni telefon).

Zato što uvek možete da prekinete saradnju bez posledica po vašu kompaniju.

Zato što je nama potrebno mnogo manje vremena za rešavanje problema jer nema procesa onboardinga, upoznavanja sa kompanijom i sl.

Zato što mi imamo dugogodišnje iskustvo i slične probleme smo već rešavali u mnogim drugim kompanijama.

Logističke usluge